ერთჯერადი სამედიცინო ბახილი

პოლიეთილენი

რაოდენობა: 1000ც.