აღწერა

დეზობარიერის ხალიჩა – კვადრატული მეტრი 95 ლარი