სამშრიანი, ქართული წარმოების ერთჯერადი სამედიცინო პირბადე