🔵აღწერა:

🔹არ შეიცავს ლატექსს
🔹არ არის რეკომენდებული ბავშვებისთვის, ორსული ქალებისა და მეძუძური დედებისათვის
🔹შეკვრა შეიცავს 6 წყვილს