აღწერა

სამფენიანი დეზობარიერი, სწრაფად შემწოვი ღრუბელით