აღწერა

პროდუქტი შეიცავს 2 ცალ PM2.5 ფილტრს

PM2.5 არის 5 შრიანი, ბამბის მასალისგან დამზადებული დამცავი ფილტრი, რომელთაგანაც ერთ-ერთი აქტივირებული კარბონის შრეა. აღნიშნული შრე არ აძლევს მიკრობს მასში შეღწევის საშუალებას, შესაბამისად, ფილტრი 99%-ით გიცავთ როგორც ვირუსული, აგრეთვე ბაქტერიული დაავადებებისგან, მტვრისგან, გამონაბოლქვისა და კვამლისგან

რეკომენდებულია ფილტრის კვირაში 2ჯერ გამოცვლა